#

รายชื่อลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 23มิถุนายน 2564

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 23มิถุนายน 2564 รวม180คน สถานที่ฉีดห้องประชุมช่อม่วงโรงพยาบาลบ้านตาก ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19