#

อัตราค่าบริการ รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลบ้านตาก

โรงพยาบาลบ้านตาก ได้มีการปรับปรุงรายการและอัตราค่าบริการ รักษาพยาบาล เพื่อให้ ครอบคลุมในการให้บริการทุกสิทธิ์ตามความเหมาะสม และเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลทางราชการ เพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นไปอย่างถูกต้องและลดภาระการทดลองจ่ายเงินของผู้มีสิทธิ