#

เปิดรับสมัครงาน จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 1 ราย

????????ประกาศ โรงพยาบาลบ้านตาก เปิดรับสมัครงาน จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 1 ราย สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 สิงหาคม 2565 ในวันเวลาราชการ ณ งานบริหาร โรงพยาบาลบ้านตาก หรือ ติดต่อ ???? 055-592079 ต่อ 101 หรือ 182 งานบริหาร โรงพยาบาลบ้านตาก #หางานจังหวัดตาก #สมัครงานโรงพยาบาลบ้านตาก #สมัครงาน