#

ประกาศ รับสมัครจ้างเหมาบริการ

ประกาศ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ค่าจ้างเหมา เดือนละ 21,200 บาท สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบ้านตาก โทร 055-592-080 ต่อ 101