#
#

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก

โรงพยาบาลบ้านตาก ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (PERSONAL INFORMATION) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก ดังนี้ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 3. สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 4. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล 5. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 6. การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก