#

รับสมัครจ้างเหมาบริการ

ประกาศโรงพยาบาลบ้านตาก รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สมัคร ออนไลน์ตามคิว อาโค้ด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2565 ติดต่อสอบถามได้ที่ 055-592-079-81 ต่อ 101 , 182