#
#

พระราชทานช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวนายศุภลักษณ์ มหารัตน์สกุล ผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย

วันพุธที่ 29 ก.ย. 64 เวลา 13.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือ ให้แก่ นางสาวนันทิวา วันพุทธ ภรรยาของนายศุภลักษณ์ มหารัตน์สกุล ผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ที่บริเวณลานชมปิง หัวสะพานตากออก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมี นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดตาก นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก นายนวพล นวกุลพันธ์ นายอำเภอบ้านตาก รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 แพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก นายก ทต.บ้านตาก นายก อบต.ตากออก จิตอาสาฯ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย อ.บ้านตาก และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นางสาวนันทิวา วันพุทธ ภรรยาของผู้เสียชีวิต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัว ที่ผู้เสียชีวิตได้เป็นบุคคลที่มีความเสียสละ ทำคุณประโยชน์และอุทิศตนเพื่อสังคม ณ บ้านเลขที่ 38/1 หมู่ 3 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก