#
#

อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนงานอำเภอ ตำบลขับขี่ รถจักรยานยนต์ปลอดภัย ของอำเภอบ้านตาก

รพ.บ้านตาก ได้จัดการ "อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนงานอำเภอ ตำบลขับขี่ รถจักรยานยนต์ปลอดภัย ของอำเภอบ้านตาก" วันที่ 6 - 7 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสุนทร- ทัศนีย์ เทียนทอง โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากส่วนราชการ อปท. ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความสำคัญเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือแบบนี้คาดว่าจะลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรในอำเภอบ้านตากได้ในระดับที่น่าพึงพอใจแน่นอน