#
#

มอบพัดลมจำนวน 5 เครื่อง ให้กับ CI ตำบลท้องฟ้า

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 ( เวลา 09.00 น. ) ??????? พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการรพ.บ้านตาก มีความห่วงใยในผู้ป่วย ที่จะเข้าพักรักษา ณ CI ตำบลท้องฟ้าจึง ได้มอบหมายให้ นาง วราภรณ์ ใจมูล เป็นผู้แทนมอบพัดลมจำนวน 5 เครื่อง รับมอบโดย นายเสนอ จันทร์มา รองนายก อบต.ท้องฟ้า