#
#

ธนาคารออมสินภาค 7 มอบอาหารและน้ำดื่ม

วัน พฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ธนาคารออมสินเขตตาก ภายใต้การอำนวยการของนายฉลองชัย อนุกูลเวช ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 7 นำโดย นายสราวุธ แสงศิริ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด เดินทางเข้ามอบ อาหารและน้ำดื่ม ให้แก่โรงพยาบาลบ้านตาก ในโครงการ ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม รับมอบโดย แพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก และ นายวรุตม์ อ๊อดทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก เพื่อส่งต่ออาหารและน้ำดื่มสะอาด ให้แก่ผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19