#
#

"เยี่ยมให้กำลังใจ"

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม2564 เวลา13.30 นพญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการ รพ.บ้านตาก และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากรพ.สต.บ้านยางโองน้ำได้เป็นตัวแทนผู้ใจบุญด้วยการนำข้าวสาร- อาหารแห้งไปเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ผู้ยากไร้ พร้อมกันนี้ยังได้ให้คำแนะนำและเชิญชวนผู้สูงอายุให้คลายความวิตกกังวลมารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครอบคลุมมากที่สุด ขอขอบคุณในมิตรไมตรีที่ส่งมอบให้กันในวันนี้จากทุกๆฝ่ายค่ะ บ้านตากต้องรอด