#
#

โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก มามอบขนมของว่าง

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก มามอบขนมของว่าง ให้กับโรงพยาบาลบ้านตาก เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา สู้ภัยโควิด-19 Fight for covid -19 Together