#
#

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกลงพื้นที่เยี่ยมชม

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกลงพื้นที่เยี่ยมชม วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ผู้นิเทศ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก