#
#

โรงพยาบาลบ้านตากเปิดให้บริการฉีดวัคซีน

ในกลุ่มประชาชนอายุ 18-59 ปี ที่มีการจองวัคซีนไว้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 64 ใช้การเรียกฉีดตามคิวการจอง และ แจ้งผ่านทาง อสม ต้องจองก่อนฉีดเท่านั้น **************************************** ส่วน ผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค สามารถ เข้ามารับบริการฉีดได้เลยโดยไม่ต้องนัดหมาย ท่านใดประสงค์จองฉีดวัคซีน สามารถจอง และ ตรวจสอบวันที่จะได้รับการฉีด ผ่าน http://122.154.239.28/Covid/ สแกนผ่านระบบ QR code