#
#

กฟผ.เขื่อนภูมิพล ร่วมมอบฉากกั้นอะคริลิค

เมื่อวัน พุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564 ขอขอบคุณ นายปรีชา มาเกิด หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า พร้อมด้วย ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนภูมิพล ร่วมมอบฉากกั้นอะคริลิค จำนวน 6 ชุด พร้อมติดตั้ง ให้แก่ โรงพยาบาลบ้านตาก อ.บ้านตาก จ.ตาก ซึ่งผลิตโดยแผนกโรงงานเขื่อนภูมิพลเพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลบ้านตาก ....โรงพยาบาลบ้านตาก ขอขอบพระคุณในความห่วงใยที่ท่านมอบให้ ณ ที่นี้...