#
#

กฟผ. ร่วมกับมูลนิธิเขื่อนยันฮี มอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR)

เมื่อวัน อังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลบ้านตากต้องขอขอบพระคุณ กฟผ. ร่วมกับมูลนิธิเขื่อนยันฮี มอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) ให้กับทางโรงพยาบาล จำนวน 4 ชุด เพื่อใช้ในการ ต่อสู้ สถานการณ์โควิด-19 คลิปวีดีโอเพิ่มเติม https://youtu.be/xe2Q0cNNYuw