#
#

ความก้าวหน้า การจัดตั้งหอผู้ป่วยรวม (COHORT WARD)

วันที่20 เมษายน 2564) พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก ติดตามความก้าวหน้า การจัดตั้งหอผู้ป่วยรวม (COHORT WARD) ที่ใช้รองรับผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจโควิด-19 ของโรงพยาบาลบ้านตาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดตาก มีผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จำนวน 40 ราย (นับจาก 1 -20 เมษายน 2564 ) และอำเภอบ้านตาก พบผู้ป่วยแล้ว จำนวน 7 ราย ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยที่อาจเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลบ้านตาก ซึ่งได้จัดเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไว้แล้ว โดยให้ความสำคัญในการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 จึงได้ปรับปรุงหอผู้ป่วยชาย อาคารพระครูพิทักษ์บรมธาตุ เป็น Cohort ward ซึ่งเป็นหอผู้ป่วยที่ใช้รองรับผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจโควิด-19 ที่ติดตั้งระบบระบายอากาศที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพด้วยระบบความดันลบ (Negative Pressure Cohort Ward) ควบคุมทิศทางการไหลเวียนอากาศ พร้อมทั้งติดตั้งท่อระบายอากาศ และการฆ่าเชื้อด้วย UVC ก่อนระบายอากาศสู่ภายนอก ภายใต้คำแนะนำและสนับสนุนเพื่อปรับปรุงแก้ไขด้านวิศวกรรมความปลอดภัยโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ซึ่งหอผู้ป่วยรวม (Cohort ward) รพ.บ้านตาก นี้ สามารถรองรับผู้ป่วยได้สูงสุด 20 เตียง พร้อมติดตั้งระบบสื่อสารด้วยเสียงตามสาย กล้องวงจรปิดไร้สาย built-in microphone และ Line VDO Call สำหรับความพร้อมจากการติดตามในครั้งนี้ มีความพร้อม 100 % ซึ่งคาดว่าจะรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ในวันนี้ โดยทาง รพ.บ้านตาก มีการวางแผนจัดเตรียมอัตรากำลังของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและด้านอื่นๆ พร้อมแล้ว ทั้งนี้ ในวันนี้ 20 เมษายน 2564) เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนผู้รับบริการ พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการรพ.บ้านตากและบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ขอยืนยันว่าจะดูแลท่านด้วยหัวใจ และจะก้าวผ่านวิกฤตโควิด -19 นี้ไปด้วยกัน