#
#

โรงพยาบาลบ้านตาก ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID -19) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของอำเภอบ้านตาก จำนวน 58 คน

7 เม.ย.2564 โรงพยาบาลบ้านตาก ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID -19) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของอำเภอบ้านตาก จำนวน 58 คน ณ ห้องประชุมช่อม่วง โรงพยาบาลบ้านตาก หลังสังเกตอาการไม่พบความผิดปกติใดๆ #อย่ากลัววัคซีน#...#โควิดน่ากลัวกว่า# #วัคซีนเพื่อคนไทยสู้ภัยโควิด-19 #ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้คนไทย 70 ล้านโดส ฟรี !!