#
#

สำนักงาน คปภ.จังหวัดตาก ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาตาก ชี้แจงสิทธิ์และทำความเข้าใจระบบการจ่ายเงินกองทุน ทดแทนผู้ประสบภัย (E-Claim)

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-15.00 น. สำนักงาน คปภ.จังหวัดตาก ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาตาก ชี้แจงสิทธิ์และทำความเข้าใจระบบการจ่ายเงินกองทุน ทดแทนผู้ประสบภัย (E-Claim) และขอความร่วมมือโรงพยาบาลเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และแนะนำให้เจ้าของรถจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เพื่อรณรงค์รถเข้าสู่ระบบประกันภัย และทำให้ผู้ประสบภัยจากรถ ได้รับความคุ้มครองสูงสุด แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานประกัน ณ ห้องประชุมวิชาการ ชั้น 1 โรงพยาบาลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก