#
#

ดร.เกศราภรณ์ พลสีลา ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดตาก ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

วันที่ 8 เมษายน 2564 ดร.เกศราภรณ์ พลสีลา ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดตาก ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ณ ห้องประชุมช่อม่วง โรงพยาบาลบ้านตาก ตามนโยบายการจัดสรรวัคซีนฯ รอบที่ 2 ตลอดทั้งเป็นแบบอย่างในการให้ความร่วมมือกับแผนการฉีดวัคซีนของจังหวัดตาก ซึ่งการดำเนินการในวันนี้เป็นการจัดโดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และโรงพยาบาลบ้านตาก ได้รับการต้อนรับและการให้กำลังใจจาก พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาอำเภอบ้านตาก ตลอดทั้งสมาชิกแม่บ้านฯ สาขาจังหวัดตาก ,สาขาอำเภอบ้านตาก เป็นอย่างดี หลังสังเกตอาการไม่พบความผิดปกติใดๆ ไร้กังวล .วัคซีนโควิดไม่น่ากลัวอย่างที่หลายๆท่านกังวลแน่นอน ***วัคซีนเพื่อคนไทยสู้ภัยโควิด-19***