#
#

สาธารณสุขอำเภอ ทีมงาน NCD EMS. อำเภอบ้านตากรับโล่รางวัล

วันนี้ 8 เมษายน 2564 สาธารณสุขอำเภอ ทีมงาน ncd EMS.และป้องกันการจมน้ำเครือข่ายอำเภอบ้านตากเข้าร่วมและรับโล่รางวัล การดำเนินงาน ncd clinic plus ระดับดีมาก การบาดเจ็บทางถนน ระดับดีมาก และรับเกียรติบัตรการป้องกันการจมน้ำ ระดับทองแดง ณ ห้องประชุมเวียงปิง โรงแรมริเวอร์ ไซด์