#
#

ผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ

รู้หรือยัง ?? โรงพยาบาลบ้านตาก มีบริการสำหรับ ผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ * ผู้ป่วยใน ( IPD ) * ผู้ป่วยนอก ( OPD ) * ผู้ป่วยฉุกเฉิน ( ER ) เคลมค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ******************************************** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานประกันสุขภาพ เบอร์โทร 084-495-2379 / 055-592-079 ต่อ 129