#
#

ออกเยี่ยมเยียวยาจิตใจผู้ประสบวาตภัยพายุ ม.6

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ทีมงานสุขภาพจิตโณงพยาบาลบ้านตาก พร้อมกับ กำนัน ต.ตากออก อสม.น้องๆ ออกเยี่ยมเยียวยาจิตใจผู้ประสบวาตภัยพายุ ณ ม.6 ต.ตากออก อ. บ้านตาก เพื่อให้ให้กำลังใจพี่น้องผู้ประสบภัย