#
#

งานสุขภาพจิตอบรมแกนนำเยาวชนโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร

วันที่ 13 กันยายน 2565 งานสุขภาพจิต โรงพยาบาลบ้านตาก งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เข้าอบรมแกนนำเยาวชน ที่โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร โดยได้รับความร่วมมือจากน้องๆเครือข่ายโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารเป็นอย่างดี คาสิโนออนไลน์