#
#

กิจกรรมคลินิคผู้สูงอายุ ครั้งที่ 6 /65

กิจกรรมคลินิคผู้สูงอายุ ครั้งที่ 6 /65 ทางทีมงานคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลบ้านตาก และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. สมอโคน ได้จัดกิจกรรมคลินิคผู้สูงอายุ ครั้งที่ 6 /65 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอโคน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 ราย บาคาร่า