#
#

รับมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

วันนี้ 4 สิงหาคม 2565 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย เรืออากาศเอก นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ คณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินและเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดตาก พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน และหน่วยงานสนับสนุนงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดตาก จำนวน 13 รางวัล ณ โรงพยาบาลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ทางโรงพยาบาลบ้านตากเป็นหนึ่งในหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ได้รับมอบเกียรติบัตร จาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข