#
#

อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพอสม.ด้านการดูแลแม่และเด็กคุณภาพ ตำบลตากออก

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์ รวมงานเวชปฏิบัติครอบครัว ได้จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพอสม.ด้านการดูแลแม่และเด็กคุณภาพ ตำบลตากออก โดยมีอสม.ตำบลตากออกเข้าร่วมการอบรมจำนวน 54 คน ณ ห้องประชุมอบต.ตากออก