#
#

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายนวพล นวกุลพันธ์ นายอำเภอบ้านตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณหนองเล่ม หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมี นางเนาวรัตน์ นวกุลพันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก และ แพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาก จิตอาสาฯ จาก ผกก.สภบ้านตาก หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่อุทยานฯดอยสอยมาลัย เจ้าหน้าที่ อบต.เกาะตะเภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส.บ้านตาก ที่ 7 นักศึกษาวิชาทหาร จากโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร/วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก/โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ตำบลเกาะตะเภา ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้ - เก็บกวาด/กำจัดวัชพืช บริเวณหนองเล่ม และเจดีย์ยุทธหัตถี - ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ถางหญ้า - เก็บเศษขยะ ใบไม้/กิ่งไม้ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย