#
#

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลบ้านตาก เทศบาลตำบลบ้านตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จิตอาสา 904 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลตากออก เข้าร่วมกิจกรรม นายนวพล นวกุลพันธ์ นายอำเภอบ้านตาก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดลูกน้ำยุงลายอำเภอบ้านตาก ณ โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่