#
#

ปั่นสร้างชีวิต พิชิต3นที ปี3

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นี้เวลา 07:00 น. ทีมนักปั่นจะเดินทางมาถึงอำเภอบ้านตากและจะบอกบุญในตัวอำเภอบ้านตาก ทีมนักปั่นจักรยานซึ่งเป็นคนต่างพื้นที่ ที่มีใจรักและห่วงใยคนบ้านตาก โดยมีนายบรรจง-นางอรรณพ โสภิตอาชาศักดิ์ เป็นเจ้าภาพฝ่ายฆราวาส เวลา 09:00 น. มีพิธีทอดผ้าป่า ณ ห้องประชุมช่อม่วง โรงพยาบาลบ้านตากและขออนุโมทนาบุญมายังทุกๆท่านที่ได้ร่วมทำบุญมาณโอกาสนี้ สาธุ