#
#

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2พิษณุโลก

วันที่ 10 พค 65 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ลงพื้นที่ internal audit งานรังสี รพ.บ้านตากเพื่อเตรียมรับการประเมินรับรองต่ออายุม่ตรฐานห้องปฏิบัติการงานรังสีวินิจฉัย รพ.ในสังกีดกระทรวงสาธารณสุข