#
#

ในโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตยาสมุนไพรและการผลิตกัญชาทางการแพทย์

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นประธาน ในโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตยาสมุนไพรและการผลิตกัญชาทางการแพทย์ โดยมี พญ.กัญญาภัค ศิลารักษ์ ผู้อำนาวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ที่ให้เกียรติต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โพยาบาลบ้านตาก และโรงพยาบาลแม่ระมาด จังหวัดตาก ที่ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวในครั้งนี้