#
#

โทรติดต่อสอบถามปรึกษา เรื่องโควิด-19

โทรติดต่อสอบถามปรึกษา เรื่องโควิด-19 รพ.สต.ใก้ลบ้าน / สายด่วนโควิดบ้านตาก 093-1345-461 ผู้สงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 ตรวจ ATK ด้วยตัวเอง ผลตรวจ ATK 2 ขีด / กลุ่มเสี่ยงใก้ลชิดผู้ติดเชื้อ