#
#

แนวทางปฎิบัติของประชาชน เมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19

แนวทางปฎิบัติของประชาชน เมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร 1.ผู้สงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 ตรวจ ATK ด้วยตัวเอง - ผลตรวจ ATK 2 ขีด - กลุ่มเสี่ยงใก้ลชิดผู้ติดเชื้อ 2.โทรติดต่อ ?? - รพ.สต.ใก้ลบ้าน - สายด่วนโควิดบ้านตาก 093-1345-461 3.ท่านจะได้รับการนัดหมายประเมินอาการและความเสี่ยงติดเชื้อรุนแรง - เขต ต.ตากออก ประสาน 093-134-5461 - นอกเขต ต.ตากออก ประสาน รพ.สต ใก้ลบ้าน 3.1มีอาการมาก มีความเสี่ยงติดเชื้อรุนแรง ???? - คลินิโรคทางเดินหายใจ รพ.บ้านตาก 3.2ไม่มีอาการ อาการเล็กน้อย และไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรครุนแรง - ประเมินอาการ และ รักษาอาการใก้ลบ้าน ลงทะเบียนเข้าระบบ แยกกักตัวที่บ้าน/ชุมชน ได้รับการติดตามอาการทุกวันโดยทีมแพทย์และพยาบาล