#
#

รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้มารับบริการปี2565

พัฒนาไมหยุดยั้ง" Day1. พญ.ธัญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการ รพ.บ้านตากได้มอบหมายให้ ตัวแทนจากกลุ่มงานต่างๆลงพื้นที่ วันอังคารที่ 15 มีนาคม2565 ภาคเช้า เริ่มที่ตำบลทุ่งกระเชาะ ภาคบ่ายตำบลท้องฟ้า ทั้งนี้เเป็นการคืนข้อมูลให้ผู้มารับบริการและประชาชนได้รับรู้ว่า ปี2564ที่ผ่านมานั้น ทีมผู้บริหารได้ลงพื้นที่เช้นเดียวกันเพื่อรับข้อมูลจากผู้ป่วย ญาติ และผู้มารับบริการครอบคลุมทั้ง7ตำบล ได้รับเรื่องราว ความประทับใจ โรงพยายาลในฝัน และสิ่งที่ต้องการให้แก้ไขปรับปรุงส่วนขาดประเด็นต่างๆแล้วนั้น ได้นำไปให้ทีมต่างๆที่รับผิดชอบดำเนินการไปแก้ไข ผลลัพธ์ด้าน ระบบบริการ สิ่งแวดล้อม และด้านบุคลากรเป็นเช่นไร เพื่อลงให้เกิดการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ในปี2565จึงเกิดแผนการต่อเนื่องในการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้มารับบริการอีกครั้ง ขอขอบพระคุณกับทุกๆท่านที่ได้เสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา มา ณโอกาสนี้ครับ