#
#

บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง

บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง - ตรวจยืนยันผลก่อนทำงาน / เข้าเรียน / สอบ - ตรวจสำหรับเดินทางในประเทศ / ต่างประเทศ รายการตรวจ Antigen Test kit ( ATK ) + ใบแลป + หมอพร้อม = ราคา 150 บาท + ใบแลป + หมอพร้อม + ใบรับรองแพทย์ = ราคา 300 บาท ราผลตรวจ 30 - 60 นาที RT - PCR + ใบแลป + หมอพร้อม + ใบรับรองแพทย์ = ราคา 1,200 บาท ราผลตรวจ 24 - 48 ชั่วโมง ชำระค่าบริการเองทุกสิทธิ์ทุกกรณีไม่สามารถเบิกได้ วันจันทร์ - ศุกร์ / เวลา 08.30 - 15.30 น. ติดต่อสอบถาม งานประชาสัมพันธ์ โทร 084 - 495 - 2379