#
#

โรงพยาบาลบ้านตาก เปิด กระตุ้นเข็ม 3 ด้วย Moderna

โรงพยาบาลบ้านตาก เปิด กระตุ้นเข็ม 3 ด้วย Moderna สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด - 19 วันที่ 15 ธันวาคม 2564