#
#

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ้านตาก ขอเชิญชวนคนบ้านตาก " ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ " ให้บริการ WALK-IN ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา : 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมช่อม่วง โรงพยาบาลบ้านตาก สิ่งที่ต้องเตียมมา = บัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อสอบถามวัคซีนบ้านตาก โทร 098 -749-385-8