#
#

ปรับปรุงพื่นที่บริเวณข้างห้องฉุกเฉิน

โรงพยาบาลบ้านตาก ขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับผู้มารับบริการทุกท่าน เนื่องจากทางโรงพยาบาลบ้านตากกำลังปรับปรุงพื่นที่บริเวณข้างห้องฉุกเฉินให้มีจุดพักคอยให้ญาติและผู้มารับบริการได้มีพื้นที่ ที่สะดวกมากขึ้น จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ สล็อตออนไลน์