#
#

"สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2564"

"สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2564" กลุ่มงานสุขภาพจิตโรงพยาบาลบ้านตาก ร่วมกับ สสจ.ตากลงพื้นที่ ตรวจเช็คสุขภาพจิตใจ เยียวยาจิตใจ ผ่อนคลายความเครียด ให้กับ นักเรียน ที่มารอรับการให้บริการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ ณ โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร และ ผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่ 1 ณ ลานชมปิง หัวสะพานตากออก ขอบคุณทีมจาก สสจ ที่มาเสริมพลังทีมบ้านตาก บาคาร่า