ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานเก็บขยะ จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดเอกสารแนบนี้