ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. นักโภชนาการ 2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดังรายละเอียดเอกสารแนบนี้