ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 1.ตำแหน่งนักโภชนาการ 2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดังรายละเอียดเอกสารแนบนี้