ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่งนักโภชนาการ 1 อัตรา 2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา ดังรายละเอียดเอกสารแนบนี้