ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก อันดับ ๑. มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการในวันที่ ๑ สิงหาคม ๑๒๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านตาก