ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

1.ตำแหน่งนักโภชนาการ 2.ตำแหน่งพนักงานผลิตสมุนไพร 3.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4.ตำแหน่งพนักงานเก็บขยะ (หมายเหตุ เลื่อนวันเข้ารับการคัดเลือกจากเดิมวันที่ 5 ก.ค. 61 เวลา 13.00 น. เป็นวันที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น.) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้