ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด ร่างนิวเคลียร์ฯ ผ่าน คกก.5 วาระที่สาม (21 มิ.ย. 61)

ร่างนิวเคลียร์ฯ ผ่าน คกก.5 วาระที่สาม (21 มิ.ย. 61)