ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด คำสั่งรพ.บ้านตาก ให้บุคลากรปฏิบัติตามขั้นตอน Flow Chart และปฏิบัติตามคู่มือที่กำหนด ในการคัดกรองโรควัณโรค ปี ๒๕๖๑

คำสั่งรพ.บ้านตาก ให้บุคลากรปฏิบัติตามขั้นตอน Flow Chart และปฏิบัติตามคู่มือที่กำหนด ในการคัดกรองโรควัณโรค ปี ๒๕๖๑