ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง

รับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้ 1.ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานผลิตสมุนไพร จำนวน 1 อัตรา 3.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 4.ตำแหน่งพนักงานเก็บขยะ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้