ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด ขอเชิญชวนตรวจค้นหา “มะเร็งเต้านม” ด้วยเครื่อง Mammogram

ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่รพ.บ้านตาก และผู้สนใจตรวจ“มะเร็งเต้านม”ด้วยเครื่อง Mammogram ช่วงที่ 1 วันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561 ช่วงที่ 2 วันที่ 15 - 16 ก.ย. 2561 ณ โรงพยาบาลบ้านตาก